Voorbeelden van vragen van Ouders voor Coaching

Opvoeden vanuit verbinding

om op te groeien en samen te leven in harmonie

Je kind probeert iets te communiceren met zijn gedrag.

 

Mijn persoonlijke en professionele ervaring is, dat er ergens onderweg een obstakel kan komen in het spontaan vinden van het antwoord op de vraag wat het kind van ons als ouder vraagt door middel van zijn gedrag.

 

Coaching Natural Parenting:

Hervindt de kracht van de natuurlijke ouder in jou.

 

Hieronder per ontwikkelingsfase van het kind, voorbeelden van vragen van ouders.

Natuurlijk zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen.

Als je wilt weten of ik jou kan helpen met jouw specifieke vraag, neem dan (vrijblijvend contact) op.

 

Babys: Babys kunnen nog niet spreken, maar communiceren over hun gevoelens en behoeften door hun lichaamstaal, door te huilen of door juist heel stil te worden.

Ontdek welke vraag je baby stelt met zijn gedrag en hoe jij als ouder het antwoordt bent.

Kinderen 1-3 jaar:

Vanaf het moment dat het kind gaat kruipen, gaat zijn aandacht verschuiven van de directe verzorger, naar de wereld om hem heen.

Hij gaat heen en weer tussen het ontdekken van de buitenwereld en het weer teruggaan naar de veilige haven van de moeder/vader.

 

Niet langer ellenlange discussies met een gevoel van leeglopen als gevolg. Maar vanuit je kracht, je centrum de regie terug vinden en vanuit rust je kind stimuleren tot respect en samenwerking.

 

Kinderen 3-6 jaar

In deze fase kunnen ouders aanlopen tegen een gevoel van vermoeidheid of burn-out.

Soms is de vermoeidheid zo groot, dat je als ouder geen enkele vreugde meer ervaart in het ouderschap.

Een kind vanaf drie jaar heeft leren "nee" zeggen en daarmee wordt het leven soms echt lastig.

 

Hoe kun je grenzen stellen zonder dreigen en straffen? Hoe word je als ouder de kapitein op het schip  waardoor je kind vanuit duidelijke grenzen zonder zich onnodig gefrustreerd te voelen, leert omgaan met grenzen en emoties als frustratie, boosheid en verdriet.

In het programma van "The power of Natural Parenting" krijg je weer plezier in het ouderschap en een diep gevoel van voldoening.

Kinderen 6-12:

Vanaf de tandenwisseling wordt het kind steeds meer een zelfstandig denkend mens. 

Wil je dat je kind gehoor geeft aan je vragen of verwachtingen dan zal je het moeten kunnen motiveren.

Dwingen, dreigen of straffen is uiteindelijk voor niemand prettig en creëert afstand in plaats van nabijheid.

Maar hoe zorg je dan dat je kind zijn jas ophangt, zijn huiswerk doet, zijn tanden poetst en helpt met de afwas?

 

Als ouder wil je dat het gezellig is in huis, dat er samen- en mee gewerkt wordt. In het programma van The Power of Natural Parenting leer je hoe je de band met je kind kunt versterken en hoe je het op een natuurlijke manier kunt motiveren om mee te helpen in het huishouden en zich aan afspraken te houden.

 Kinderen 12-18

Kinderen hebben ons nog heel hard nodig op deze leeftijd.

Juist nu, in deze tijd, waarin "the sky the limit" is door de verbinding met een wereldwijd netwerk dat constant beschikbaar is.

De band met je kind onderhouden is niet altijd eenvoudig.

Zowel ouders als kinderen hebben vaak een drukke agenda en het communiceren met vrienden via telefoon en social media kan de verbinding met de gezinsleden onderling in huis in de weg gaan staan.

 

Als Natural Parent, leer je grenzen te stellen aan "schermtijd", zonder eindeloze discussies of strijd. Je leert het kind actief te betrekken in het gezin en de band die er is te versterken.

Zodat kinderen opgroeien

vanuit een respectvolle, veilige band

tot gelukkige, en verantwoordelijke  mensen

met vertrouwen in zichzelf en de wereld