Voorwaarden voor de workshops “Grenzen stellen zonder straffen”, “Omgaan met emoties”, “Verbindend Communiceren met ouders” en "De kracht van Empathie"

 

Heb je je opgegeven voor één van deze workshops? Dan hoor ik graag of je het eens bent met de volgende voorwaarden. Als je vragen hebt of opmerkingen, neem dan alsjeblieft contact met me op via het contactformulier op de website, per email of telefonisch. 

# Facturatie wordt geadresseerd aan het gastouderbureau.

# Als je de workshop vroegtijdig verlaat, wordt je meegerekend in de facturatie.

# Als je na 24 uur voor aanvang van de workshop afzegt (om welke reden dan ook) wordt er 17 euro in rekening gebracht bij het gastouderbureau. Het kan zijn dat het gastouderbureau je vraagt dit bedrag te vergoeden. Check zelf onderlinge afspraken hierin.

# Er is geen aanspraak te maken op een audio- of video-opname van de workshop.

# Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de trainer (Mirella Werba) te informeren over je fysieke en/of mentale gezondheid.

# De trainer (Mirella Werba) is op geen enkele manier aansprakelijk voor fysieke of psychologische schade waarvan men meent dat die opgelopen is tijdens of door de workshops.

# Bij live-workshops: deelnemers vergoeden iedere schade die berokkend wordt aan de plaats waar de workshop gehouden wordt.

# In geval van klachten, kunt u contact opnemen via mail of via het contactformulier; dan krijgt u een klachtenformulier toegestuurd.

# Privacy: alle communicatie en informatie tijdens de workshop blijven vertrouwelijk. Deelnemers respecteren de privacy van de andere deelnemers door buiten de workshop geen namen of informatie te delen met personen buiten de groep deelnemers.

# Mocht er een link gedeeld worden van een audio- of video-opname dan is deze alleen bedoeld voor de deelnemers die gefactureerd zijn. Er wordt je gevraagd vertrouwelijk om te gaan met deze informatie en de link niet te delen met mensen buiten de groep deelnemers.

 

Voor akkoord, vul dan alsjeblieft je naam hieronder in en klik op akkoord

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.