De workshops en trainingen kunnen zowel live als online gevolgd worden.

 

Workshops &Trainingen

 

voor ouders

en professionals

in de zorg, opvang en onderwijs

 

 

"Opvoeden vanuit verbinding"

De training wordt aangepast aan de leeftijd van de kinderen waarmee gewerkt wordt.

Peuters en kleuters hebben andere mogelijkheden en behoeften dan een kind tussen de 6 en 12 of tussen de 12 en 18 jaar.

 


Video: wat is "opvoeden vanuit verbinding?"                          Video:

                                                                                                                "Opvoeden vanuit verbinding: hoe doe je   dat?"

Verbindend communiceren klinkt leuk en makkelijk,

maar wat doe je als het kind lastig gedrag vertoont?

Als het de regels niet respecteert, voor anderen storend is, 

het boos is, of zelfs agressief of juist heel teruggetrokken

en  nergens aan mee wil doen?

Pas als je begrijpt wat er in het kind gebeurt,

kun je bepalen wat de juiste reactie is.

Het herkennen van eigen gevoelens en behoeften blijft hierbij belangrijk,

zodat je uiteindelijk tot een reactie komt die respectvol is

voor beiden en de band van vertrouwen verdiept.

 

 

Workshop 1: Omgaan met emoties van het kind én jezelf

Duur: 2 uur/ live 3 uur

Inhoud:

- Wat versterkt vertrouwen en wat schept afstand?

- Empathie als basishouding: hoe kun je echt luisteren?

- Het herkennen van gevoelens en behoeften van jezelf

- Het herkennen van gevoelens en behoeften van het kind: wat wil het kind ons zeggen met zijn gedrag, zijn tranen, zijn weerstand, zijn woede? En wat vraagt het kind van ons?

 

Workshop 2: Grenzen stellen zonder straffen

Duur: online 2 uur/ live 3 uur

 Inhoud:

- Hoe reageer ik als een kind niet luistert: bewust worden van je primaire reactie

- Waarom zegt een kind "nee"?

- Hoe kan ik wat ik doe en zeg zo veranderen dat het kind tot een innerlijke motivatie komt om wel te luisteren (i.p.v. luisteren uit angst): concrete communicatie gereedschappen.

 

 

Workshop 1 en 2 vormen een samenhangend geheel, maar zijn ook los van elkaar te volgen

 

Zodat kinderen opgroeien

vanuit een respectvolle, veilige band

tot gelukkige, en verantwoordelijke  mensen

met vertrouwen in zichzelf en de wereld


"Samenwerken vanuit verbinding"

Verbindend Communiceren

 binnen het team / met ouders

 

In het werken in een team en in samenwerken met ouders

kom je onvermijdelijk verschillen tegen.

Als er geen open communicatie is, loopt dat vaak uit tot spanningen.

Wat er dwars zitten bij de mensen wordt wel uitgesproken, maar niet tegen de persoon waar het thuishoort.

Zo kan een roddelcultuur ontstaan,  groepjesvorming en een onveilig gevoel in de groep.

Door te leren hoe je op een verbindende manier kritiek kan geven of ontvangen ontstaat er een sfeer van vertrouwen.

 

In een serie van 4 delen van twee uur, worden de principes van het verbindend communiceren tussen volwassenen  behandeld.

 

Training in 4 delen: Verbindend Communiceren binnen het team en met ouders:

 Ieder deel duurt online 2 uur/ live 3 uur

 

Deel 1: Empathie als basishouding.

- Wat werkt niet? Wat zijn obstakels in een goede communicatie?

- Het verschil tussen empathie en sympathie

- Echt luisteren zonder agenda: naar jezelf en naar de ander.

 

Deel 2:   Gevoelens en behoeften

- Het herkennen van wat je voelt en nodig hebt

- Het herkennen van wat de ander voelt en nodig heeft.

- Het vertalen van de boodschap van de ander: wat wil hij echt zeggen met zijn kritiek, irritatie of juist met zijn zwijgen?

- Het vertalen van oordelen en verwachtingen naar achterliggende behoeften

 

Reacties zijn vaak gebaseerd op oordelen en verwachtingen.

Leer hier de behoeften herkennen die achter oordelen en verwachtingen schuilgaan, zodat je de ander duidelijk kunt communiceren wat je precies nodig hebt, op een verbindende manier, in plaats van afstand scheppend.

 

 

Deel 3: Oordelen en verwachtingen

- Het herkennen van de behoeften die schuilgaan achter oordelen

- Verwachtingen bewust krijgen

- Helder communiceren wat je verwacht van de ander

 

Deel 4: Feedback geven en ontvangen

- Ontvangen en geven van feedback op een constructieve manier

- Irritaties en wrijvingen uit de weg ruimen.

Je oordelen en verwachtingen herkennen is de eerste stap. Vervolgens je behoeften uitspreken vanuit de verbinding met de behoeften van de ander, is de tweede stap tot echte samenwerking en harmonie.

 

N.a.v oefeningen die de deelnemers hebben meegekregen om in de praktijk met elkaar toe te passen, wordt hier gedeeld en nog meer geoefend zodat het verbindend communiceren een nieuwe gewoonte wordt.

 

Een goede communicatie schept harmonie

En dat werkt door op de kinderen!